Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Kamil
Kaźmierski

Senior Associate

Kamil ukończył studia magisterskie na kierunku prawo na oraz studia podyplomowe z prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe

Kamil ma 6-letnie doświadczenie z zakresu cen transferowych (MDDP 2016-2022). Specjalizuje się w doradztwie obejmującym m.in. realizację kompleksowych projektów dokumentacyjnych, w szczególności dla grup kapitałowych z branży nieruchomości.

Na potrzeby dokumentacji przygotowywał analizy porównawcze z wykorzystaniem różnorodnych metodologii oraz baz danych (Bloomberg, Royalty Range, TP Catalyst).

Uczestniczył w procesach oceny modeli wewnątrzgrupowych rozliczeń czy określania zakresu obowiązków dokumentacyjnych. Brał również udział w przygotowania wniosku o uprzednie porozumienie cenowe.

Publikacje

Kamil jest współautorem artykułów z zakresu cen transferowych w Rzeczpospolitej.