Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Karolina Burzyńska

Senior Associate

Karolina jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jest również w trakcie zdobywania kwalifikacji międzynarodowej organizacji – Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Głównym obszarem jej specjalizacji jest przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług zarówno dla podmiotów polskich, jak i zagranicznych.

Doświadczenie zawodowe

Pierwsze kroki na ścieżce kariery zawodowej Karolina stawiała w obszarze rachunkowości finansowej. Do zespołu Enodo dołączyła we wrześniu 2015 roku.

Karolina posiada doświadczenie w obszarach związanych z:

  • przygotowywaniem rozliczeń z tytułu podatku VAT dla spółek z siedzibą w Polsce oraz spółek zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce;
  • bieżącym doradztwem podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z podatkiem od towarów i usług;
  • uczestnictwem w przeglądach podatkowych i badaniach typu due diligence wraz z przygotowywaniem raportów końcowych;

Specjalizacja branżowa

Karolina brała udział w realizacji projektów dla podmiotów z różnych sektorów, w szczególności z sektora medycznego, nieruchomości i energetycznego.