Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Katarzyna Janiak

Senior Associate

Katarzyna jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu 12583). Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2011 r. Przed dołączeniem do Enodo w 2019 r., doświadczenie zdobywała w EY oraz w mniejszej firmie doradczej.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez rok przebywała także na stypendium na University of Glasgow (School of Law).

Katarzyna specjalizuje się w podatku od towarów i usług. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności:

  • bieżące doradztwo podatkowe dla spółek z branży FMCG, farmaceutycznej, finansowej i nieruchomościowej;
  • sporządzanie opinii podatkowych;
  • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych oraz skarg do sądów administracyjnych;
  • przygotowywanie oraz weryfikację sporządzanych rozliczeń z tytułu podatku VAT dla spółek polskich, oraz zagranicznych zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce;
  • prowadzenie przeglądów podatkowych.

Ponadto Katarzyna jest autorką komentarzy i artykułów o tematyce podatkowej, m.in. w miesięczniku TaxFin oraz w gazecie Rzeczpospolita.

Prywatnie jej największą pasją są góry, w których stara się być co najmniej raz w miesiącu.