Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Maciej
Grzymała

Partner

#Podatki międzynarodowe #Transakcje M&A

Maciej jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu 09880). Posiada ponad 19-letnie doświadczenie w krajowym i międzynarodowym doradztwie podatkowym. Specjalizuje się w obszarze podatków dochodowych (krajowych oraz międzynarodowych), strukturyzacji transakcji kapitałowych oraz w podatkowym doradztwie transakcyjnym (M&A), funkcjonowaniu grup kapitałowych w Polsce i EU, ocenie  i wspieraniu funkcji podatkowej w spółkach.

Prywatnie lubi jedzenie, a nawet gotowanie oraz motywowane kulinarnie podróże. Czasem gotuje dla rodziny i potrafi zmywać naczynia. W ukryciu podjada czekoladę.

Doświadczenie zawodowe

Maciej posiada szerokie doświadczenie w:

  • doradztwie podatkowym dla podmiotów międzynarodowych (zapewnienie bezpieczeństwa struktur związanych z transferem i wykorzystaniem własności intelektualnej, zabezpieczenie podatkowe finansowania inwestycji typu green-field, opiniowanie systemów i struktur wykorzystywanych przez klientów pod kątem ich bezpieczeństwa podatkowego), planowania przepływów podatkowych przy inwestycjach typu FDI, JV, PE/VC;
  • opiniowaniu i współdziałaniu przy projektach restrukturyzacyjnych oraz planowaniu nowych inwestycji, w tym technologicznych oraz inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców (out-bound investment);
  • podatkowych analizach due diligence zarówno dla funduszy private equity, jak również dla międzynarodowych koncernów - w zakresie kwantyfikacji ryzyk, jak i dla potrzeb prezentacji w zarządczych sprawozdaniach finansowych, zabezpieczeniu pozycji podatkowych (wnioski o interpretacje, ocena dokumentacji – defence file).

Doradza zarządom i/lub osobom odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe (głównym księgowym, menedżerom podatkowym, prawnikom in-house, przedsiębiorcom), także w doborze i ocenie narzędzi do zarządzania kwestiami podatkowymi i obowiązkami dokumentacyjnymi (identyfikacja i ocena tzw. uncertain tax positions i polityki tax compliance) oraz ocenie ryzyk podatkowych restrukturyzacji i transakcji, zdarzeń nadzwyczajnych i jednostkowych.

Maciej posługuje się biegle językiem polskim i angielskim.

Specjalizacja branżowa

Maciej posiada doświadczenie w doradztwie dla firm z sektora energetycznego, produkcyjnego, usługowego oraz z branży nieruchomości, medycyny oraz nowych technologii.

Jego klientami są zarówno międzynarodowe koncerny (szczególnie ich polskie zespoły podatkowo-księgowe), polskie spółki giełdowe, przedsiębiorcy i inwestorzy tzw. private equity oraz venture capital.