Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Małgorzata
Łodzińska-Tchórznicka

Senior Associate

Małgorzata jest absolwentką Prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe

Małgorzata posiada ponad 10-letnią praktykę w doradztwie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem VAT. Doświadczenie zdobywała zarówno w dużych spółkach doradztwa podatkowego, w tym m.in. Deloitte, jak i mniejszych polskich firmach doradczych. 

Specjalizuje się w następujących obszarach wsparcia Klienta:

  • bieżącym doradztwie podatkowym;
  • sporządzaniu komentarzy podatkowych;
  • zabezpieczaniu pozycji podatkowej podatnika poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego;
  • wsparciu w ramach czynności sprawdzających i kontroli podatkowych;
  • prowadzeniu postępowań podatkowych i sądowych (w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym);
  • wsparciu w trakcie procedury zwrotu VAT;
  • prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla Klientów z tematyki VAT.

Publikacje

Jest autorką kilkunastu publikacji o tematyce podatkowej. Brała udział w przygotowaniu uwag i zastrzeżeń do projektowanych przez Ministerstwo Finansów objaśnień podatkowych w zakresie grup VAT.