Zespół Enodo Advisors

Znamy się na tym, co robimy

Piotr
Kwaśny

Senior Manager

Piotr jest doradcą podatkowym od 2007 roku (nr lic. 10674). Specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów z branży nieruchomościowej, poprzez bieżące doradztwo podatkowe oraz doraźne wsparcie w trakcie zawieranych transakcji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (w tym podatku u źródła),  podatku od nieruchomości oraz podatku VAT.

Czas wolny najchętniej spędza ze swoimi dziećmi lub ze znajomymi przy grach planszowych. Od kilku lat jest zapalonym entuzjastą caravaningu.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenia zawodowe zdobywał w działach podatkowych Arthur Andersen oraz Ernst & Young w zespołach Retail & Real Estate, International Tax Services oraz Transaction Tax, a także w spółce  Accreo Taxand.

W latach 2010 – 2013 stał na czele Działu Podatków i Opłat w Alma Consulting Group (obecnie Ayming) zajmującym się przede wszystkim optymalizacja podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste.

Od 2013 do 2019 roku Piotr jako Head of Tax/Tax Director w ramach grupy ASB kierował działem doradztwa podatkowego dla międzynarodowych inwestorów, gdzie wspierał klientów m.in. poprzez:

  • pomoc w doborze podatkowo bezpiecznej formy transakcji;
  • udział w negocjowaniu podatkowo „wrażliwych” kwestii w zawieranych umowach;
  • prowadzenie przeglądów podatkowych (w tym badań due diligence);
  • aktywny udział w transakcjach zakupu/sprzedaży (zarówno nieruchomości jak i przedsiębiorstw);
  • realizację projektów typu cost segregation;
  • przygotowywanie wniosków o wydanie wiążących interpretacji indywidualnych;
  • sporządzanie komentarzy i opinii podatkowych;
  • wspieranie klientów w trakcie kontroli i postępowaniach podatkowych.

Główną specjalizacją Piotra jest kompleksowa obsługa podmiotów z szeroko pojętej branży nieruchomościowej w zakresie podatku dochodowego, podatku u źródła, podatku od nieruchomości oraz podatku VAT.

Szkolenia i warsztaty

Piotr prowadzi szkolenia podatkowe dla działów księgowych i  podatkowych, oraz wyspecjalizowane warsztaty dla innych wybranych działów przedsiębiorstw (np.  zarządzania nieruchomościami, sprzedaży) w zakresie zagadnień dotyczących zarówno podatku dochodowego, podatku u źródła,  podatku od nieruchomości  i podatku VAT.