02.08.2022 Nadchodzą kolejne zmiany w cenach transferowych!

W cenach transferowych nie ma czasu na wakacyjną przerwę – ustawodawca nie zwalnia tempa, a podatnicy muszą przygotować się z następne nowości w przepisach regulujących to zagadnienie.

Zaraz po tym, jak 10 czerwca br. prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (dalej: Ustawa), w lipcu przedstawiono propozycje kolejnych zmian, tym razem w zakresie w transakcji rajowych.  

Dłuższe terminy na sprawozdawczość w TP

Zmiany wprowadzone przez Ustawę obejmują m.in. przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych.  Zgodnie z art. 18 Ustawy, zamiast pierwotnych 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, podmioty do tego zobowiązane będą musiały wypełnić obowiązki sprawozdawcze z zakresu cen transferowych w przedłużonych terminach, odpowiednio:

  • do 30 września 2022 r. – w przypadku gdy termin ten pierwotnie upływał w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.,
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten pierwotnie upływał w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Pomimo, że podatnicy posiadają już pewne doświadczanie w przypadku przygotowania informacji o cenach transferowych, to ze względu na fakt corocznej zmiany rozporządzenia Ministra Finansów, które je reguluje, zagadnienie to pozostaje wciąż skomplikowane. Według stanu na początek sierpnia 2022 r. Ministerstwo Finansów nie udostępniło jeszcze formularza TPR dla raportowania transakcji za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020. Jednocześnie, do momentu obowiązywania dotychczasowych terminów, podatnicy posiadali niewiele czasu na wypełnienie obowiązku raportowania, a dodatkowo termin ten przypadał w okresie wakacyjnym.

Problematyczne rozszerzenie zakresu raportowania z 2021 r.

Podatnicy poprzez kontrowersyjną nowelizację art. 11o Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.), od 2021 roku muszą mierzyć się z dodatkowym wyzwaniem, jakim jest raportowanie tzw. pośrednich transakcji rajowych (więcej: link). Nie dość, że samo zagadnienie dodatkowo obejmuje również podmioty niepowiązane, brak jest również finalnej wersji objaśnień Ministerstwa Finansów w tym zakresie. Co istotne, Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2408), które dotyczy formularza TPR za rok 2021, nie przewiduje również odrębnego typu do raportowania pośrednich transakcji rajowych. Dlatego też zyskanie dodatkowych kilkunastu tygodni na zmierzenie się z obowiązkami w zakresie cen transferowych, to dobra wiadomość podatników. Niemniej jednak, dochowanie należytej staranności i samo przygotowanie formularzy TPR jest na tyle skomplikowane oraz pracochłonne, że podatnicy nie powinni traktować wydłużenia terminów jako wakacji od TP, ale raczej jako dodatkowy czas na odpowiednie przygotowanie żmudnego procesu raportowania TPR.

Co w najnowszym projekcie ustawy?

Warto wspomnieć, że zgodnie z najnowszym projektem zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawych, planowana jest nowelizacja przepisów głównie w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych, która ma za celu zmniejszyć obowiązki administracyjne podatników. Planowane zmiany zakładają m.in. podwyższenie progów dokumentacyjnych dla części „pośrednich transakcji”, w przypadku transakcji krajowych zmianę w zakresie obowiązków dokumentacyjnych wyłącznie dla odbiorcy należności. Projekt nowelizacji zakłada również wprowadzenie przepisu przejściowego, który zezwalałby na wybór retroaktywnego stosowania zaproponowanych rozwiązań. Pomimo tej możliwości, zgodnie z informacjami napływającymi z Ministerstwa Finansów, nowelizacja ma szansę wejść w życie najwcześniej w listopadzie. To pozostawi podatnikom niewiele czasu na wypełnienie obowiązków w zakresie weryfikacji kontrahentów i przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji pośrednich rajowych.

W oczekiwaniu na ostateczne objaśnienia MF

Poza niepewnością związaną z kolejną zmianą przepisów, nadal brak jest finalnej wersji objaśnień w zakresie pośrednich transakcji rajowych. Mając na względzie szereg ww. zmian, można mieć również coraz mocniejszą wiarę w to, że także termin na raportowanie formularza ORD-U zostanie zrównany z terminem na złożenie formularza TPR.

Nie należy jednak przywiązywać się zarówno do 9 miesięcznych, jak i do przedłużonych terminów, gdyż w związku z nowelizacją przepisów w ramach tzw. Polskiego Ładu ponownie uległy one modyfikacjom. Od przyszłego roku, termin na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych wynosi 11 miesięcy dla złożenia formularza TPR oraz 10 miesięcy w przypadku przygotowania dokumentacji cen transferowych.

To nie koniec niepewności w cenach transferowych

W związku z planowaną nowelizacją przepisów podatnicy po raz kolejny mają powód do niepokoju. Niezależnie od tego, że korzystniejsze dla nich przepisy mogą wejść w życie retroaktywnie od listopada, temat raportowania pośrednich transakcji rajowych pozostaje na tyle wymagający i pracochłonny, że należy zająć się nim jak najszybciej. Pomimo zapowiadanych zmian podatnikom może nie starczyć czasu na weryfikację kontrahentów oraz przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Angelika Szambara, Associate w Enodo Advisors.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo