07.02.2023 Nowy rok, nowe terminy… i stare problemy w cenach transferowych

Rozpoczynający się rok nie przyniósł ułatwień w realizacji obowiązków z zakresu cen transferowych. Choć nowe terminy zostały wydłużone, i tak są krótsze niż te, do których podatnicy przyzwyczaili się przez ostatnie 3 lata. Wciąż nie wiadomo co z podatnikami, dla których rok podatkowy zakończył się w okresie od kwietnia do listopada 2022 r. – resort finansów póki co nie daje im więcej czasu na przygotowanie dokumentacji. Do tego dochodzą wątpliwości dotyczące sporządzenia informacji ORD-U o umowach zawartych z nierezydentami.

Enodo

Dłużej, a jednak krócej

Począwszy od roku podatkowego 2022 ustawodawca wprowadził zmianę terminów na realizację obowiązków z zakresu cen transferowych.  Dla lat podatkowych rozpoczętych po 31 grudnia 2021 roku podatnicy realizujący transakcje kontrolowane (przekraczające progi ustawowe) z podmiotami powiązanymi (lub bezpośrednie transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych) są zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego oraz złożenia formularza TPR do 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Dodatkowo formularz TPR ulegnie zmianie (liczmy na publikację formularza interaktywnego przez MF szybciej niż w poprzednich latach) i będzie zawierał również oświadczenie zarządu o posiadaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz stosowania warunków rynkowych.

Zmiana terminów na wypełnienie obowiązków TP była zapowiadana jako przedłużenie obowiązujących terminów. Dla przypomnienia, ustawowy termin na realizację obowiązków z zakresu cen transferowych za rok podatkowy 2021 wynosił 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Jednak od początku pandemii Covid-19 podatnicy korzystają z wydłużonych terminów na realizację obowiązków TP. Termin na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych, który obowiązywał większość podatników wynosił 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Czy przez podatników przyzwyczajonych przez ostatnie lata do 12-miesięcznego terminu na wywiązanie się z obowiązków z zakresu cen transferowych nowe terminy sporządzenia lokalnych dokumentacji cen transferowych oraz złożenia formularza TPR będę traktowane jako przedłużenie?

W praktyce na wypełnienie obowiązków TP za rok podatkowy 2022 podatnicy będę mieli znacznie mniej czasu niż w przypadku roku 2021. Warto mieć to na uwadze planując rozpoczęcie prac nad określeniem obowiązków z zakresu cen transferowych.

Należy wspomnieć, że z MF płyną informacje, że przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za rok podatkowy 2022 jest obecnie analizowane. W tej chwili nie ma jednak pewności, że terminy te zostaną przedłużone.

Nie wszyscy mogą liczyć na przedłużenie terminu

W momencie, gdy większość podatników może już myśleć nad terminami wypełnienia obowiązków TP za rok obrotowy 2022, niektórzy wciąż borykają się z ustaleniem terminu za 2021 r. Chodzi o te podmioty, których rok podatkowy nie jest identyczny z rokiem obrotowym i zakończył się pomiędzy  kwietniem a listopadem 2022 r.

Jak już wcześniej wspomniano, podatnicy, których rok podatkowy jest identyczny z kalendarzowym mogli liczyć na wydłużenie terminów na wywiązania się z obowiązków TP za rok 2021 o 3 miesiące (tj. do końca grudnia 2022 roku). Tym samym przedłużeniem (o 3 miesiące) objęci zostali również podatnicy, dla których pierwotny termin realizacji obowiązków z zakresu cen transferowych wypadał w terminie do końca grudnia 2022. W głównej mierze dotyczy to podatników, którzy zakończyli rok podatkowy w okresie od stycznia do marca 2022 roku.

Co jednak z podatnikami, dla których pierwotny termin realizacji obowiązków TP wypada po 31 grudnia 2022, czyli w głównej mierze podatników, którzy rok podatkowy zakończyli po 31 marca 2022 roku? Na tę chwilę MF nie przewidziało dla nich możliwości skorzystania z przedłużenia terminów na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych.

W tym momencie przypomnieć może się chaos jaki napotkali w zeszłym roku podatnicy, których rok podatkowy nie jest identyczny z rokiem obrotowym. Pierwotnie MF zapomniało o nich, przedłużając terminy na wypełnienie obowiązków TP za rok podatkowy 2021, by następnie w ramach kolejnej wersji tarczy antycovidowej przedłużyć terminy na realizację obowiązków z zakresu cen transferowych za rok podatkowy 2021 również dla podatników, których rok podatkowy nie jest identyczny z rokiem kalendarzowym. Czynnikiem, który w zeszłym roku wywołał zamieszanie było wprowadzenie przedłużenia terminów w momencie, w których dla części podatników minął już pierwotny termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz formularza TPR.

W tym roku nic nie wskazuje, aby takie przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków TP dla podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od kwietnia do listopada 2022 roku było planowane.

Doprowadza to do takich absurdalnych sytuacji, w których podatnik kończący rok podatkowy 30 kwietnia 2022 roku musiał złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji oraz formularz TPR w terminie do 31 stycznia 2023 roku, a podatnik, który rok podatkowy zakończył 31 marca 2022 roku ma na to jeszcze czas do końca marca 2023 roku.

Niby łatwiej, ale czy na pewno?

Warto pamiętać, że terminy na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie formularza TPR mogą nie być jedynymi, które obowiązują podatników.

Część podatników będzie również zmuszona zmierzyć się z ustaleniem obowiązku sporządzenia informacji ORD-U. ORD-U stanowi informację o umowach zawartych z nierezydentami, którą należy złożyć w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Zgodnie z wprowadzonymi 1 stycznia 2022 roku zmianami przepisów, podatnicy zobowiązani do złożenia formularza TPR (pod warunkiem braku dokonywania bezpośrednich transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych) mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowania informacji ORD-U.

Czy jednak, aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia informacji ORD-U wystarczy posiadać wiedzę, że podatnik realizował w danym roku podatkowym transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi przekraczające progi ustawowe (i jednocześnie nie zawierał bezpośrednich transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych)?

Ze względu na sposób agregacji transakcji jednorodnych, w ramach których dla części kontrahentów można zastosować zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tzw. transakcji krajowych (art. 11n Updop), odpowiedź nie musi być wcale tak oczywista jak się wydaje. Okazać może się bowiem, że bez poznania wyników podatkowych (swoich oraz krajowych kontrahentów) za dany rok, określenie obowiązku złożenia formularza TPR jest niemożliwe. A tym samym do końca 3 miesiąca po roku podatkowym podatnik nie będzie mógł ustalić możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku przygotowania informacji ORD-U.

Przykładowo, podatnik realizujący usługową transakcję jednorodną z dwoma krajowymi kontrahentami o łącznej wartości w ciągu roku podatkowego wynoszącej 3 mln PLN nie może być pewien, że będzie zobowiązany do złożenia formularza TPR. W sytuacji, w której podatnik oraz jeden z kontrahentów wykażą zysk podatkowy za analizowany rok, a w tym samym roku podatkowym drugi z kontrahentów poniesie stratę podatkową kluczowe znaczenie będzie mieć wartość transakcji realizowanej z każdym z kontrahentów osobno. Jeżeli wartość transakcji osobno z każdym z kontrahentów nie przekroczy ustawowych progów, np. jeżeli wartość transakcji osobno z każdym z kontrahentów wyniesie 1,5 mln PLN podatnik nie będzie zobowiązany do złożenia formularza TPR (ze względu na osobne raportowanie części transakcji, dla której można skorzystać ze zwolnienia oraz pozostałej części).

Dla wielu podatników poznanie wyników podatkowych (swoich i kontrahentów) przed terminem złożenia informacji ORD-U może okazać się niemożliwie, szczególnie biorąc pod uwagę, że MF pracuje nad przedłużeniem terminów złożenia CIT-8.

Warto dodać, że pomysł zrównania terminu na złożenie formularza TPR oraz informacji ORD-U był rozważany przez MF przy okazji prac nad zmianą przepisów o tzw. pośrednich transakcjach rajowych. Pomysł ten jednak ucichł po uchyleniu przepisów o tzw. pośrednich transakcjach rajowych.

Jakub Beym, Manager w ENODO Advisors.

Pozostałe aktualności

05.04.2024

Lider i 4 rekomendacje: ENODO Advisors w rankingu firm doradztwa podatkowego

Świętujemy sukces w tegorocznym rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolita! Jesteśmy dumni, że w zespole ENODO Advisors mamy najlepszych specjalistów w Polsce w najważniejszych dziedzinach prawa podatkowego.

Enodo
12.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #10. Odbiór faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule z cyklu: „Wdrażaj KSeF z Enodo” opisaliśmy zagadnienia związane z wystawianiem faktury w KSeF. Dzisiaj spojrzymy na tę kwestię z perspektywy drugiej strony transakcji – nabywcy i analizujemy najważniejsze aspekty związane z odbiorem faktury w KSeF.

Enodo
05.12.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #9. Wystawianie faktury w KSeF – na co zwrócić uwagę?

W poprzednim artykule pisaliśmy o korektach zmniejszających VAT. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze kwestie związane z wystawianiem faktur, takie jak data dokumentu, jego wizualizacja oraz wprowadzenie kodu QR weryfikującego e-faktury. Odpowiemy również na pytanie, czy warto uzupełniać wszystkie fakultatywne pola struktury logicznej faktury.

Enodo
07.11.2023

Wdrażaj KSeF z ENODO #5. Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Enodo
08.03.2023

Korekta cen transferowych nie zawsze poza VAT (cz. 2)

W poprzednim artykule sygnalizowaliśmy niejednolite stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych na gruncie VAT, wynikających z płatności wyrównawczych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostosowujących poziom rentowności do poziomu rynkowego. Źródłem problemu są niejasne przesłanki opodatkowania takich płatności. Dzisiaj przedstawiamy kolejne rozstrzygnięcie dotyczące korekty dochodowości – odmienne jednak od tego, które opisywaliśmy tydzień temu.

Enodo
09.01.2023

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i tutaj). Od 1 stycznia 2022 r. KSeF funkcjonuje już jako opcja fakultatywna, umożliwiająca podatnikom testowanie nowego rozwiązania. Nowa formuła z jednej strony polega na łączeniu się z centralną bazą MF za pomocą interfejsowego oprogramowania, co w praktyce będzie wiązało się z koniecznością integracji używanego systemu księgowego z KSeF. Z drugiej zaś strony wprowadzony zostaje nowy format faktury (ustrukturyzowanej).

Enodo
01.12.2022

KSeF 2024: uwaga na sankcje!

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy dotyczący obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których szczegółowo omówimy kwestie wynikające z projektu. Na ten moment chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sankcje związane z niewdrożeniem lub nieprawidłowym korzystaniem z KSeF przez podatników VAT.

Enodo
18.11.2022

MF uwzględniło nasze postulaty w Objaśnieniach podatkowych dotyczących grup VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT. Projekt tego dokumentu nie rozwiązywał ówczesnych problemów, a na dodatek przyniósł kolejne wątpliwości (częściowo pisaliśmy o nich tutaj). Wydanie finalnej wersji Objaśnień zostało poprzedzone konsultacjami podatkowymi, w których wzięliśmy udział. Z satysfakcją informujemy, że wiele ze zgłoszonych przez nas w tej procedurze uwag zostało uwzględnionych. W artykule omawiamy najważniejsze z nich.

Enodo
14.11.2022

Rozliczenia w ramach konsorcjum nie podlegają opodatkowaniu VAT

Jak sygnalizowaliśmy w naszym poprzednim artykule [link], stanowisko organów podatkowych w kwestii oceny skutków podatkowych wynikających z przepływów finansowych pomiędzy konsorcjantami, w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, jest niejednolite. Dzisiaj przestawiamy rozstrzygnięcie odmienne od tego, które opisywaliśmy tydzień temu, mimo że podjęte na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych.

Enodo
19.10.2022

Czy uchwała NSA rozwiąże problemy interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów zawieszających terminy przewidziane w art. 15zzr ustawy covidowej?

W jednym z niedawnych wpisów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię możliwego zawieszenia biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych wskutek zastosowania art. 15zzr ustawy covidowej. Okazuje się, że to zagadnienie może doczekać się rozstrzygnięcia na poziomie poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Enodo
20.06.2022

Związek usługi budowlanej z nieruchomością a miejsce opodatkowania VAT

W naszym ostatnim artykule zasygnalizowaliśmy trudności związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług. Dzisiaj przedstawiamy praktyczne wskazówki pomocne w ustaleniu związku usługi z nieruchomością, a w konsekwencji miejsca opodatkowania VAT.

Enodo
14.04.2022

TSUE: korzystna interpretacja pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT

Wydane kilka dni temu orzeczenie TSUE[1] może być bardzo ważne dla praktyki podatkowej w zakresie VAT w Polsce. Dotyczyło ono bowiem wysoce spornej kwestii: jak należy właściwie interpretować dla potrzeb VAT pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Enodo
04.02.2022

Ulepszania Polskiego Ładu ciąg dalszy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT

Uchwalona 27 stycznia br. nowelizacja[1] przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych znanego już z budzącego wiele kontrowersji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  Czy ustawa ostatecznie zniweluje wątpliwości powstające u płatników rozliczających wynagrodzenia swoich pracowników?

Enodo
29.12.2021

Interpretacja ogólna MF: zwolnienie jest, ale nie wiadomo kto może z niego skorzystać

Minister Finansów potwierdził[1], że przewidziane w ustawie o CIT zwolnienie z opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez spółki (tzw. parent-subsidiary) może być stosowane także do dywidend wypłacanych przez spółki jawne i komandytowe. Niestety nadal pozostają wątpliwości co do tego, w jaki sposób ustalić grono podatników uprawnionych do zwolnienia.

Enodo
23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo