17.09.2020 Wynagrodzenie "postojowe" i za gotowość do pracy jest kosztem uzyskania przychodu

W dobie pandemii i będącego jej skutkiem kryzysu ekonomicznego, zmniejszeniu ulega popyt na różnego rodzaju dobra. 

Enodo

W dobie pandemii i będącego jej skutkiem kryzysu ekonomicznego, zmniejszeniu ulega popyt na różnego rodzaju dobra. To oznacza, że zakłady pracy mają wolne moce produkcyjne, a pracownicy miewają przestoje w pracy. W rezultacie wielu pracodawców wypłaca wynagrodzenia mimo, że praca nie jest wykonywana przez pracowników, ale pozostają oni w gotowości do świadczenia pracy.

W takiej sytuacji, wypłacone przez podatnika wynagrodzenia nie mają związku z uzyskiwanym przez niego przychodem, co może wywoływać wątpliwości odnośnie możliwości zaliczania ich w koszty uzyskania przychodu. Należy jednak zauważyć, że wypłata wynagrodzenia „postojowego", czy za pozostawanie w gotowości do świadczenia pracy, pozwala pracodawcy utrzymać pracowników i daje mu szansę na szybkie wznowienie produkcji czy innego rodzaju działalności, jeśli tylko powróci popyt na oferowane produkty.

Nie ma więc wątpliwości, że takie wydatki służą zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów podatnika – czyli jego zakładu pracy. Stanowisko to potwierdzają zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne (np. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 30 lipca 2020 r., sygn. I SA/Po 97/20). Co istotne, takie podejście zaprezentował również organ podatkowy, i to wbrew stanowisku podatnika, którego zdaniem wydatki na wypłatę tego rodzaju wynagrodzeń nie są kosztem uzyskania przychodu.

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo