18.10.2019 Zerowa stawka VAT: Czy oszustwa poza Unią mogą szkodzić eksporterowi unijnemu?

Enodo

Najnowszy, niezwykle interesujący wyrok TSUE w sprawie Unitel Sp. z o.o. (C-653/18) dotyczy stosowania 0% stawki VAT w eksporcie towarów. Zapadł on w sprawie polskiej firmy sprzedającej telefony komórkowe na Ukrainę do firm które, jak się okazało, nie były prawdziwymi nabywcami – jak wynika z uzasadnienia wyroku, były to podmioty podstawione uczestniczące w praktykach mających charakter oszustwa (jego dokładny charakter nie jest wyjaśniony –  zresztą TSUE wskazał że sąd polski rozpatrujący sprawę powinien zbadać, czy oszustwo nie narażało unijnego rynku wewnętrznego). Organy skarbowe stwierdziły, że w takiej sytuacji sprzedawca nie ma prawa do stawki 0% dla eksportu i zażądały 23% VAT. TSUE natomiast uznał, że generalnie stawka 0% może być stosowana, jeśli dostawa naprawdę nastąpiła, chociaż w rzeczywistości nabywcami były inne podmioty.

Co jest także warte podkreślenia na kanwie wyroku Unitel to inne spojrzenie TSUE na konsekwencje sytuacji, w której do rzeczywistej dostawy w ramach eksportu jednak nie doszło. Polskie organy po prostu odmówiły stosowania stawki 0% i zażądały 23% VAT. Tymczasem TSUE jasno wskazał, że w razie braku rzeczywistej dostawy opodatkowanie VAT po prostu nie wystąpi.

 Takie stanowisko TSUE prowadzi do wniosku, że wymierzenie VAT według stawki 23% VAT jest nieuprawnione, chyba że zachodzą przesłanki do zastosowania art. 108 ustawy o VAT. Ten przepis o charakterze sankcyjnym powoduje że każdy kto wykazał VAT na fakturze jest zobowiązany do jego zapłaty, nawet jeśli nie doszło do rzeczywistej transakcji. W przypadku eksportu co do zasady takiej sytuacji jednak nie będzie, bowiem eksporterzy wystawiają standardowo faktury bez wykazanego VAT. Z drugiej jednak strony, jak wskazał TSUE, negatywną konsekwencją braku rzeczywistej dostawy powinna być odmowa prawa do odliczenia VAT przy nabyciu towarów, które następnie nie posłużyły działalności gospodarczej.

 

Pozostałe aktualności

21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo