31.01.2019 Zgoda Komisji Europejskiej na obowiązkowy split payment w Polsce od marca 2019 r.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie w Polsce obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). Opublikowany został projekt decyzji derogacyjnej, tj. zezwalającej na odstąpienie od stosowania postanowień Dyrektywy w sprawie VAT. Decyzja wymaga już tylko akceptacji unijnej Rady do spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Nowe zasady mogą obowiązywać od początku marca 2019 r. do końca lutego 2022 r.

Enodo

Dobrowolny system podzielonej płatności został wprowadzony do polskiego systemu VAT od 1 lipca 2018 r. Polska postanowiła jednak pójść o krok dalej i wprowadzić obowiązkowy split payment w sektorach, które są szczególnie narażone na oszustwa związane z VAT. Rozwiązanie to ma skutecznie ograniczyć lukę w podatku VAT, która pomimo różnych działań rządu wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.

Projekt decyzji przewiduje możliwość objęcia obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności aż 152 grup towarów i usług z tzw. branż wrażliwych. Chodzi przede wszystkim o usługi budowlane oraz handel elektroniką, wyrobami ze stali, złomem, odpadami i paliwami. Co do zasady obszary te są obecnie objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną. Nowość stanowią natomiast m.in. części samochodowe i motocyklowe.

Zgodnie z założeniem split payment będzie miał zastosowanie wyłącznie do transakcji pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Ponadto, dotyczyć będzie wyłącznie tych transakcji, które rozliczane są za pośrednictwem przelewów bankowych.

Oznacza to, że mechanizm podzielonej płatności obejmie również podmioty zagraniczne, które rozliczają za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce. Zostaną one zobowiązane do otwarcia rachunku bankowego w Polsce.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów, wdrożenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności miało nastąpić w połowie 2019 r. Obecnie nie ma jeszcze projektu wdrażającego decyzję Komisji Europejskiej do przepisów krajowych. Można jednak przypuszczać, że resort będzie dążył do możliwie szybkiego pełnego wdrożenia uzyskanej decyzji.

Po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie nowych zasad rząd będzie musiał przedstawić Brukseli sprawozdanie z wyników stosowania tego rozwiązania. W szczególności, będzie musiał opisać skutki w zakresie terminu zwrotu VAT, obciążeń administracyjnych oraz kosztów dla przedsiębiorców.

Karolina Burzyńska, senior analyst

Pozostałe aktualności

23.11.2021

Onkoodpowiedzialni: listopad pod znakiem problemów zdrowotnych mężczyzn

Kolejna odsłona akcji #ONKOODPOWIEDZIALNI, którą dumnie wspieramy jako partnerzy tego przedsięwzięcia, poświęcona jest profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego i raka jąder. 

Enodo
21.10.2021

Ceny transferowe a COVID-19: co dalej z APA?

W poprzednim artykule przedstawiliśmy Rekomendacje FCT w zakresie alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych, a także traktowania wsparcia antykryzysowego. Kolejnym istotnym tematem, z którym muszą zmierzyć się polscy podatnicy, jest kwestia aktualności uprzednich porozumień cenowych (APA) w czasach pandemii COVID-19. W niniejszym artykule przedstawiamy główne wnioski dotyczące tego tematu wynikające z prac Forum Cen Transferowych, działającego przy Ministerstwie Finansów.

Enodo
24.09.2021

Kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych – projekt ustawy w Sejmie!

Polski Ład to wciąż gorący temat, również w obszarze cen transferowych! Ostatnio w dwóch artykułach na naszej stronie internetowej opisywaliśmy pozytywne i negatywne dla polskich podatników propozycje zmian w przepisach dotyczących cen transferowych. Artykuły te były oparte o projekt zmian w przepisach o cenach transferowych, który trafiły do prekonsultacji. Dzisiaj wiemy już jak wygląd projekt przepisów, który trafił do Sejmu.

Enodo
27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo