Video

24.09.2019 Enodo Advisors wsparło Oodabno Festival

Enodo Play

Enodo Advisors było sponsorem tego wydarzenia, które z kolei wspiera lokalną społeczność Udabno, niewielkiej miejscowości na gruzińskich stepach.

Pozostałe filmy w Enodo REC