Video

24.09.2019 Podatek u źródła (WHT) cz.2

Enodo Play

W tym filmie Izabela Ścierska-Kulma wyjaśnia:

- jakie pytanie rodzi pobór podatku u źródła?
- czym jest należyta staranność?
- jak się przygotować do zmian?
- jakie problemy mogą się pojawić?

Pozostałe filmy w Enodo REC