Video

24.09.2019 Podatek u źródła (WHT) cz.3

Enodo Play

W tym filmie Izabela Ścierska-Kulma wyjaśnia:

- czy problemy z poborem podatku WHT są podobne do tych z rozliczeniem podatku VAT?
- co ze zwrotem podatku?

Pozostałe filmy w Enodo REC