27.06.2018 Nowy CIT-8

Niektórzy podatnicy z przesuniętym rokiem będą musieli w ciągu kilku dni złożyć nowy CIT-8. Przybliżamy kwestię nowych rozporządzeń.

Spółka ma obowiązek złożenia CIT-8 za dany rok do końca trzeciego miesiąca roku następującego. Co prawda przepisy nie wskazują wprost, że chodzi o pełne miesiące - ale takie odczytywanie tego przepisu potwierdza utrwalona praktyka.

Duża część spółek posiada rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, przez co zobowiązane są one do złożenia zeznania podatkowego do końca marca roku następnego - oczywiście na formularzach obowiązujących dla danego roku podatkowego.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy spółka kończy dany rok podatkowy już w trakcie roku kalendarzowego. Z taką sytuacja mamy do czynienia np. w związku z przekształceniem spółki będącej podatnikiem CIT w spółkę osobową lub w przypadku rozpoczęcia działalności przez spółkę z przesuniętym rokiem podatkowym, która w pewnych sytuacjach może mieć nawet kilkudniowy pierwszy rok podatkowy. Dla tych spółek powstaje wówczas już trakcie roku kalendarzowego standardowy obowiązek zamknięcia ksiąg i złożenia zeznania rocznego CIT-8 w terminie do końca trzeciego miesiąca nowego roku podatkowego.

Obecnie jednak dla spółek, które rozpoczęły rok podatkowy w 2018 r. i zdążyły go już zakończyć pojawił się problem, gdyż Minister Finansów nie opublikował jeszcze nowych formularzy CIT-8 na 2018 r. Znane są one jedynie z projektu Rozporządzenia i zawierają duże zmiany wobec wersji z lat poprzednich. Z uwagi na szeroki zakres zmian wprowadzonych do ustawy o CIT od 1 stycznia 2018 r., takich jak np. podział na koszyki przychodów operacyjnych i kapitałowych, formularze CIT-8 obowiązujące w 2017 r. nie mogą zostać zastosowane do rozliczenia roku 2018.

Ministerstwo Finansów zauważyło problem i podjęło kroki – jednak dla niektórych spółek czasu na poznanie nowych wymogów raportowania będzie bardzo mało.

Z uwagi na brak nowych formularzy CIT-8, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2018 r., w którym przedłużył do 30 czerwca 2018 r. termin składania CIT-8 dla spółek, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 i zakończył do 1 marca 2018 r. (tj. dla tych spółek, które z uwagi na treść przepisów byłyby zobowiązane do złożenia CIT-8 za 2018 r. do końca kwietnia oraz do końca maja 2018 r.).

Wydając ww. rozporządzenie, Minister Finansów zyskał czas na dopracowanie nowych wzorów formularzy (w tym m.in. CIT-8). Obecnie stosowne rozporządzenie, zawierające wzory nowych formularzy jest gotowe i jak wynika z komunikatu dostępnego na stronie rządowego centrum legislacji – zostało już skierowane do podpisu Ministra Finansów. Biorąc więc pod uwagę ww. datę przedłużenia terminu do składania CIT-8 dla spółek zamykających księgi w styczniu i lutym (30 czerwca 2018 r.) oraz uwzględniając spółki kończące rok podatkowy w marcu (standardowo składające CIT-8 do końca czerwca), nowe wzory formularzy powinny zacząć obowiązywać przed 30 czerwca 2018 r. Wskazywałoby na to także niezwykle krótkie vacatio legis nowego rozporządzenia, które wejdzie w życie w dniu następującym po ogłoszeniu.

Wygląda więc na to, że o ile Minister Finansów nie wyda niezwłocznie kolejnego rozporządzenia przedłużającego termin złożenia CIT-8 dla spółek z przesuniętym rokiem podatkowym, to jeszcze w tym tygodniu zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy. Tym samym podatnicy, którzy do tej pory z uwagi na brak stosownych formularzy nie mogli złożyć swoich deklaracji za „krótki rok podatkowy” zakończony w 2018 r., będą musieli w trybie ekspresowym zapoznać się z konstrukcją nowych formularzy (uwzględniających m.in. podział na koszyki źródeł przychodu oraz tzw. podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych), poprawnie je wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego do końca miesiąca (w praktyce do 2 lipca 2018 r.).

Z poważaniem,
Zespół Enodo Advisors

Pozostałe aktualności