12.10.2020 Obowiązek korekty rozliczeń a nowy JPK_VAT

O tym, że nowa struktura pliku JPK_VAT łączy deklarację VAT z częścią ewidencyjną i wprowadza szereg nowych obowiązków, wie już zapewne każdy. Ale choć sen z powiek podatników spędzają dodatkowe oznaczenia transakcji, to trzeba uważać, aby w gąszczu zmian nie przeoczyć innych istotnych regulacji. Jedną z nich jest mechanizm dokonywania korekt.

Enodo

W ramach obowiązujących od 1 października br. nowych przepisów, Ministerstwo Finansów wyraźnie próbuje zmotywować podatników, aby dołożyli większej staranności przy prowadzeniu ewidencji VAT. Poza wprowadzeniem kar pieniężnych w wysokości 500 zł za każdy zidentyfikowany błąd (więcej na ten temat w poprzednim artykule z tego cyklu: link), Ministerstwo postanowiło także uregulować korygowanie rozliczeń VAT. Chodzi o art. 109 ust. 3e znowelizowanej ustawy o VAT. Nakłada on na podatników obowiązek korekty w przypadku stwierdzenia przez podatnika w przesłanym JPK_VAT błędów, danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub w przypadku zmiany danych w tej ewidencji. Podatnik będzie miał na to tylko 14 dni. Ten nowy obowiązek może wprowadzić w rozliczeniach VAT spore zamieszanie.

Skutki korekty – trzy najważniejsze problemy

Po pierwsze, konieczność skorygowania pewnych danych w ewidencji VAT nie jest sytuacją niestandardową, nawet u podatników sumiennie prowadzących swoje rozliczenia VAT.  Nie korygują oni zwykle swoich rozliczeń każdorazowo po zidentyfikowaniu błędu lub po zajściu zmiany, tylko starają się je kumulować i poprawiać w sposób zbiorczy. Pozwala to ograniczyć liczbę składanych korekt oraz minimalizować czas (a więc również i koszty), potrzebny na ich sporządzenie. Choć takie podejście wydaje się racjonalne, może okazać się niezgodne z nowymi przepisami.

Po drugie, trudności może przysparzać kwestia ustalenia momentu, w którym zostały przez podatnika stwierdzone błąd lub zmiana danych. Jak dotąd informacje te nie były wymagane, wobec czego najprawdopodobniej nie były też przez podatników w żaden sposób identyfikowane i przechowywane. Teraz stanie się to jednak konieczne, zarówno dla ustalenia terminu na przesłanie korekty, jak i dla celów dowodowych w przypadku ewentualnej kontroli.

Wreszcie uciążliwy może okazać się termin, jaki ustawodawca daje podatnikom na skorygowanie nowego JPK_VAT z deklaracją. Nie trudno bowiem wyobrazić sobie sytuacje, w których okres dwóch tygodni od stwierdzenia błędu lub zmiany będzie trudny do dotrzymania. Dotyczy to w szczególności okresów wzmożonej pracy zespołów księgowych i podatkowych (np. początek roku), czy okresów świątecznych i urlopowych.

Korekta JPK_VAT – trudne wyzwanie dla podatników

Podatnicy stoją zatem przed trudnym zadaniem zmiany dotychczasowego podejścia do identyfikacji błędów lub zmian w przesyłanych plikach JPK_VAT oraz sporządzania i przesyłania korekt, tak aby zagwarantować zgodność z nowymi przepisami. Mając na względzie wskazane wyżej trudności nasuwa się pytanie, czy realizacja tego obowiązku będzie w praktyce w ogóle możliwa. W tym kontekście szczególnie interesujące dla podatników będzie z pewnością to, czy i w jaki sposób termin dokonywania korekt JPK_VAT po samodzielnym stwierdzeniu błędu lub zmian będą przez organy skarbowe kontrolowane i sankcjonowane. Odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne w trakcie stosowania nowych przepisów.

Karolina Burzyńska, Senior Associate w ENODO Advisors. Specjalistka z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług, zarówno dla podmiotów polskich, jak i zagranicznych.

Pozostałe aktualności

27.05.2021

Webinarium: VAT a kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Z naszych obserwacji wynika, że zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania omówimy nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim skoncentrujemy się praktycznych przypadkach.

Enodo
04.05.2021

Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej – cz. 2

Objęcie spółki komandytowej opodatkowaniem CIT spowodowało ożywiony ruch na rynku restrukturyzacji spółek komandytowych (o zmianach pisaliśmy w I cz. artykułu). Wielu wspólników z obawy przed podwójnym opodatkowaniem zysków wypracowanych przez spółkę, stara się zrestrukturyzować swoją działalność. Są jednak i tacy, dla których optymalnym rozwiązaniem może okazać się kontynuacja działalności w dotychczasowej formie.

Enodo
08.04.2021

Webinarium: STRATEGIA PODATKOWA 2021. Jak się przygotować?

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Enodo
25.02.2021

Ceny transferowe, cz. 2 – rozliczenia za 2021 r.

W poprzednim artykule wskazaliśmy na co zwrócić uwagę w kontekście rozliczeń z podmiotami powiązanymi, dotyczących ubiegłego roku. W tej części przybliżamy najważniejsze zmiany w przepisach z zakresu cen transferowych, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Enodo
03.11.2020

Konfiskata prewencyjna: udowodnij własną „niewinność”

Jak wynika z pierwszej części artykułu o konfiskacie prewencyjnej, planowane rozwiązanie z jednej strony wpisuje się w pewien trend zmian w przepisach karnych i karno-skarbowych, stanowiąc niejako domknięcie systemu konfiskaty. Z drugiej strony, ten nowy instrument mający  przeciwdziałać ukrywaniu majątku pochodzącego z przestępstwa, może zawierać rozwiązania, które będą trudne do pogodzenia z podstawowymi zasadami praworządności oraz standardami ochrony podstawowych praw i wolności konstytucyjnych jednostki.

Enodo
23.10.2020

SLIM VAT: nowe zasady ujmowania faktur korygujących

Jednym z rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT w projekcie SLIM VAT[1] jest zmiana zasad ujmowania faktur korygujących zmniejszających oraz wprowadzenie do ustawy zasad ujmowania korekt zwiększających.

Enodo